Avis legal

L’informem que el Responsable d’aquesta Pàgina Web és:

DENOMINACIÓ CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S. A
C.I.F. A-58992397
DOMICILI C/ Guifré, 799, 08918, Badalona, Barcelona
EMAIL DE CONTACTO web@cyd.es
TELÈFON +34 934 813 060
INSCRIPCIÓ Registro Mercantil de Barcelona, Vol. 10.693, Folio 039, Hoja 123.329, Inscripción 1.ª.

 

Aquest nom de domini no pot ser utilitzat en connexió amb altres continguts, productes o serveis que no siguin titularitat de l’Entitat ni de cap manera que pugui causar confusió entre els usuaris finals o el descrèdit de l’Entitat.