Disseny, construcció i instal·lació canonades

  • Tenim capacitat per desenvolupar mecànicament gairebé qualsevol tipus d’instal·lació, des del layout fins a l’enginyeria de detall.
  • Disposem de taller propi de prefabricació de canonades a Badalona, San Juan del Port (Huelva) i Sudàfrica.

Projectes de la mateixa categoria