Indústria química i petroquímica

Disseny, construcció i muntatge d’instal·lacions per a la indústria química i petroquímica.

Projectes

  • Henkel Ibèrica: Fabricació i muntatge de reactors, dipòsits i canonada (Montornès).
  • Iberfluid: Muntatge d’equips de automatització diversos.