Muntatge d’equips

  • La coordinació entre el nostre departament tècnic i departament de producció permet una perfecta coordinació per donar agilitat a l’obra.
  • Estudi individualitzat de les maniobres d’hissat.

Projectes de la mateixa categoria