Columnes

  • Disseny mecànic de columnes de destil·lació per a diferents sectors com el petroquímic o alimentari.
  • Possibilitat de subministrament i muntatge dels interns en els nostres tallers.
  • Muntatge de columnes de fraccionament d’aire.
  • Càlcul de les columnes i anàlisi de comportament sota accions sísmiques i de vent.
  • Control estricte de toleràncies i fletxa de les columnes

Projectes de la mateixa categoria