Termes i condicions d’ús

Introducció

El present document, així com els esmentats en ell, estableix les condicions per les quals es regeix l’ús de la següent pàgina web (en endavant, les “Condicions”): http://www.cydisa.com/

Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions, l’Avís Legal, la nostra Política de Cookies i la nostra Política de Privacitat (conjuntament, les “Polítiques de Protecció de Dades”) abans d’utilitzar aquesta pàgina web. A l’utilitzar-la vostè consent expressament quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa, si no està vostè d’acord amb les mateixes no ha de fer servir aquesta Pàgina Web. Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o les Polítiques de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic.

Condicions generals d’ús de la web

L’usuari declara que és major d’edat i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A, així com per a adquirir la condició d’usuari, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén i accepta la totalitat de les condicions que consten a continuació relatives a la utilització de la pàgina web i a la contractació dels serveis oferts.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els Termes i Condicions generals i particulars dels serveis que ofereix CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A a cada moment, abstenint-se d’utilitzar-los per:

  1. Realitzar activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l’ordre públic.
  2. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
  3. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut de la Web.
  4. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

2.1. S’indica que el Responsable del tractament és la societat mercantil CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A., amb C.I.F. A-58992397 i domiciliada al carrer Guifré, 799, 08918, Badalona i correu electrònic: web@cyd.es a efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei.

2.2. Els links o enllaços amb altres Pàgines Web que apareguin a la pàgina d’CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de forma que CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin a les pàgines de destinació ubicades a un altre domini.

2.3. Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren al web de CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la web d’CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A per a usos diferents dels de la legítima informació dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit d’CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.

2.4. L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és la espanyola. Seran competents per conèixer de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules els jutges i tribunals del domicili de l’usuari.

2.6. L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través de la Web d’CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a les mateixes. CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.